Τμήματα και Προγράμματα σπουδών
noth_logo.gif Κεντρική σελίδα | Τμήματα | Ειδικά σεμινάρια | Εκδηλώσεις | Διδασκοντες | Επικοινωνία |
 • Διάρκεια 12 εβδομάδων 1 Οκτωρίου έως 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου έως 1Ιουνίου.
 • Δύο ώρες την εβδομάδα στην τάξη και μία ώρα προσωπική υποστήριξη. (τηλεφωνική ή skype)
 • Δουλεύουμε με το software που εσείς επιλέγετε.(Logic, Live, Reason, Cubase...... κλπ)
 • Πρόσβαση στον εξοπλισμό της σχολής για τις ανάγκες της μελέτης και των εργασιών..
 • Πρακτική εφαρμογή, tests, quizes και τελική εργασία σε όλα τα τμήματα.
 • Βεβαίωση σπουδών απο αναγνωρισμένο Ωδείο (Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης - τηλ. 2310277251.)
 • Δυνατότητα προσωπικού ιδιαίτερου μαθήματος και εξ αποστάσεως (μέσω internet ) - Προσαρμοσένο στις ανάγκες σας .
ΤΜΗΜΑΤΑ :
Α1 - sound design Α2 - synths, MIDI & sequencing Α3 - mix & production
 
Σύνθεση και επεξεργασία ήχου στον προσωπικό υπολογιστή - sound design
Σύνθεση και παραγωγή μουσικής με ηλεκτρονικά μουσικά όργανα (plugin instruments, MIDI & sequencing)
Μίξη και παραγωγή μουσικής στον ηλ. υπολογιστή (mix & remix, music production )
Ηχος, και αντίληψη του ήχου.
Φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου. (pitch, loudness, timbre, κλπ)
προγράμματα ανάλυσης, οπτικοποίηση.
Αισθητική του ήχου.
Ηχος, και αντίληψη του ήχου.
Φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου. (pitch, loudness, timbre, κλπ)
Το μουσικό όργανο και η αισθητική του ήχου.
Ηχος, και αντίληψη του ήχου.
Φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου. (pitch, loudness, timbre, κλπ)
προγράμματα ανάλυσης, οπτικοποίηση.
Αισθητική του ήχου.
Desktop Studio,
ηχεία και monitors, μίκτης ήχου - mixer
Ροή και στάθμη σήματος. Καλώδια και βύσματα. MIDI και AUDIO συνδέσεις .
Desktop Studio,
ηχεία και monitors, μίκτης ήχου - mixer
Ροή και στάθμη σήματος. Καλώδια και βύσματα. MIDI και AUDIO συνδέσεις .
Desktop Studio,
ηχεία και monitors, μίκτης ήχου - mixer
Ροή και στάθμη σήματος. Καλώδια και βύσματα. MIDI και AUDIO συνδέσεις .
Κάρτες ήχου - ψηφιακός ήχος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού ήχου.
Αρχεία ήχου (wav, aif, mp3.. κλπ).
Προγράμματα εγγραφής ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου.
Κάρτες ήχου και MIDI interface.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού ήχου.
Αρχεία ήχου (wav, aif, mp3.. κλπ). Αρχεία MIDI και μουσική πληροφορία. Instruments & MIDIfiles.
Κάρτες ήχου - ψηφιακός ήχος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού ήχου.
Αρχεία ήχου (wav, aif, mp3.. κλπ).
Προγράμματα πολυκάναλης επεξεργασίας και μίξης ήχου.
Επεξεργασία ήχου.
Δυναμική και συχνοτικό περιεχόμενο.
EQ, filters, compressors.
Συνθεση ήχου με ηλεκτρονικά όργανα - (plug in instruments). _ synthesizers. (osc, LFO, filters, Envelopes)
Audio sequencing. Tracks & busses
Οργάνωση του ηχητικού υλικού
Σχεδιασμός του χώρου της μίξης. Εντάσεις. Στερεοφωνική εικόνα..
Επεξεργασία ήχου. Ηχος χρόνος και χώρος.
Flanger, Phaser, Reverb, Delay.
MIDI, ηλεκτρονικά μουσικά όργανα,
και sequencers.
Desktop studio.
Πληκτροφόρα όργανα και controllers
Audio plug ins και βασικές επεξεργασίες του υλικού της μίξης. Συχνοτική επεξεργασία.
EQ. Delay, Reverb .
Μικρόφωνα και ηχογράφηση. Ηχητικά τοπία - soundscapes
Μπάσσο και Μπασογραμμή.
Leads και Pads.
Ρυθμικά μέρη και ήχοι κρουστών.
Δυναμικές επεξεργασίες
compressor, limiter,noise gate, overdrive.
Σύνθεση με προηχογραφημένο υλικό, μίξη και ηχητικό μονταζ.
Μουσική για κινούμενη εικόνα
Sampling, vocoding και άλλες τεχνικες σύνθεσης ήχου.
Μπάσσο και Μπασογραμμή.
Leads και Pads Ρυθμικό μέρος. Μίξη κρουστών. Τεχνικές side chain

Σύνθεση ήχου με ηλεκτρονικά όργανα synthesizers και sampling, vocoding.Σύνθεση ήχου απο γράφημα,

Τεχνικές sequencing. Instrument tracks και busses, plug ins. Ειδικά εφέ και επεξεργασίες. Side chain.
Ρυθμικές και τονικές προσαρμογές του ηχητικού υλικού.
Time stretching και beat matching
Τεχνικές και τεχνοτρπίες στη Συνθεσηήχου. Electroacoustcs,. Concrete. Acousmatics
Αυτοματοποιημένη μουσική πληροφορία.
Arpeggios & Patterns - Drum machines.
Φωνή και φωνητικά στη μίξη . Vocoding
Σύνθεση και σχεδιασμός ηχητικού περιβάλοντος.Ηχητική επιμέλεια.

Αυτοματισμοί και τεχνικές επεξεργασίας. Τεχνικές performance και Live elctronics.
Χρήση προηχογραφημένου υλικού και μεταποίηση.
Remix, overdub και άλλες τεχνικές
Μουσική επιμέλεια έργων λόγου.
Μουσικοποίηση αφήγησης.Μεικτά μέσα ("tape" & live)
Μίξη και παραγωγή του stereo mix
Παραγωγή του stereo mix.
Επεξεργασίες στο τελικό master. (post processing)
Οργάνωση παρουσίασης της εργασίας.
Οργάνωση παρουσίασης της εργασίας.
Οργάνωση παρουσίασης της εργασίας.
 • Διάρκεια 12 εβδομάδων 1 Οκτωρίου έως 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου έως 1Ιουνίου
 • ένα δίωρο την εβδομάδα στην τάξη και μία ώρα προσωπική υποστήριξη τηλεφωνική ή skype.
 • Δουλεύουμε με το software που εσείς επιλέγετε.(Logic, Live, Reason, Cubase...... κλπ)
 • Πρόσβαση στον εξοπλισμό της σχολής για τις ανάγκες της μελέτης και των εργασιών..
 • Πρακτική εφαρμογή, tests, quizes και τελική εργασία σε όλα τα τμήματα.
 • Βεβαίωση σπουδών απο αναγνωρισμένο Ωδείο (Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης.)

Δυνατότητα προσωπικού ιδιαίτερου μαθήματος και εξ αποστάσεως (internet ) - . (επικοινωνήστε για λεπτομέριες 6932757281 Δημήτρης Αδάμ dimadam@gmail.com)

 • Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου, ολοι οι σπουδαστές μπορούν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο κοινό στην ετήσια εκδήλωση με τον τίτλο Another Fine Project. http://www.sonic-i.org/afp

Διδάσκει : Δημήτρης Αδάμ dimadam@gmail.com